How to make a flower cane

posted in: Mönster, Polymer Clay | 0

Det är många som är väldigt intresserade av hur man gör mönster /canes. Så här kommer en mycket instruktiv video från Karen på ClaygroundUK:

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *