Många organisationer är värda att fungera bättre än vad de i dagsläget gör. Glädje Kreativitet KOMMUNIKATION 2022 är en inspirationskälla för dig som vill göra något åt detta, oberoende av vilken organisation eller position du befinner dig i just nu.

Porträttbild av EvaMarie Törnström som håller i sin bok Glädje Kreativitet Kommunikation 2022I boken Glädje Kreativitet KOMMUNIKATION 2022 får du reda på hur du kan utveckla din organisation med strategisk kommunikation som verktyg, hur du skräddarsyr aktiviteter så att de leder mot dina målsättningar – och sist men inte minst: Du får en fullspäckad skattkista med just de där tankarna och idéerna som kan behövas i specifika situationer.

EvaMarie Törnström har arbetat som projektledare, kommunikationschef och kommunikationsstrateg inom både små och stora organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom har hon varit verksam inom stora medlemsorganisationer och driver nu eget företag som expert på organisationsutveckling och ledarskap. Dessutom är hon författare och konstnär.

Du kan beställa ditt exemplar av Glädje Kreativitet och Kommunikation 2022 som pocketbok eller ebok via Bokus, Adlibris eller Akademibokhandeln.

Intensivkurs Glädje Kreativitet Kommunikation 2022

De sex mötestillfällena om cirka en timme vardera riktar sig till såväl chefer som medarbetare på alla nivåer. Kursen fungerar för ledningsgruppen, styrelsen, arbetsgruppen eller föreningen. Syftet är att deltagarna tillsammans ska utveckla det interna samarbetet mellan olika människor, roller och positioner, något som sällan följer det administrativa organisationsschemat. Människor utbyter nämligen information med varandra i ofta osynliga flöden, i olika riktningar och på olika sätt.
För att detta ska fungera behövs inte bara förståelse för organisationens målsättningar, utan också en samsyn mellan de olika medarbetarna kring hur deras sinsemellan olika roller och kompetenser samverkar. Det kan också finnas missförstånd och mer eller mindre osynliga fördomar.

Kursledare

Du kan enkelt leda kursen själv med hjälp av den kostnadsfria kurshandledning och de presentationsbilder som du hittar längre ner på sidan. Ofta är det organisationens chefer, ledare, kommunikatörer eller HR-specialister som på detta sätt kickstartar arbetet med att utveckla sin organisation.

Naturligtvis kan du också anlita mig som kursledare. Som författare till kurslitteraturen har jag djupa kunskaper om de ämnen som tas upp, och kan med en utomståendes blick guida din arbetsgrupp till utveckling och nya insikter. Skicka din förfrågan till evamarie.tornstrom@mosebackeord.se

Kurslitteratur

Kursen baseras på boken Glädje Kreativitet KOMMUNIKATION 2022 av EvaMarie Törnström. Den kan beställas från samtliga stora internetbokhandlare i både pappers- och eboksformat.

Kurshandledning och Powerpointbilder

Du som vill arrangera kursen Glädje Kreativitet Kommunikation laddar kostnadsfritt ner både kurshandledning och redigerbara Powerpoint-presentationer via nedanstående länkar.

Studiehandledning Glädje Kreativitet Kommunikation 2022

Powerpoint-presentationer Glädje Kreativitet Kommunikation 2022

Inspirationsföreläsningar och/eller kursledning

Jag kommer gärna till just din organisation och ger en inspirationsföreläsning om hur du maxar din organisations glädje, kreativitet och kommunikation.
Naturligtvis kan du även anlita mig som som expert på organisationsutveckling och ledarskap med strategisk kommunikation som ett viktigt verktyg.
Skicka din förfrågan till evamarie.tornstrom@mosebackeord.se

Pressbilder

Pressbild på EvaMarie Törnström

EvaMarie Törnström håller i boken Glädje Kreativitet Kommunikation 2022

Framsidan på Glädje Kreativitet Kommunikation 2022

Tidigare utgivning

På fel sida om solen utkom 2018 på Mosebacke Ord i Utveckling

Bli herre över bilen utkom 2000 på Berghs förlag