presentation

Många organisationer är värda att fungera bättre än vad de i dagsläget gör. Glädje Kreativitet KOMMUNIKATION 2022 är en inspirationskälla för dig som vill göra något åt detta, oberoende av vilken organisation eller position du befinner dig i just nu.

Porträttbild av EvaMarie Törnström som håller i sin bok Glädje Kreativitet Kommunikation 2022I Glädje Kreativitet KOMMUNIKATION 2022 får du reda på vad kommunikation är, vad som händer i en organisation där kommunikation fungerar bra, hur du tar fram en kommunikationsstrategi, hur du skräddarsyr aktiviteter så att de leder mot dina målsättningar – och sist men inte minst: Du får en fullspäckad skattkista med just de där tankarna och idéerna som kan behövas i specifika situationer.

EvaMarie Törnström har ägnat i stort sett hela sitt yrkesliv åt kommunikation. Hon har arbetat som kommunikationschef, kommunikationsstrateg och kommunikationsansvarig inom både små och stora organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom har hon varit verksam inom stora medlemsorganisationer och driver eget företag som kommunikationskonsult, författare och konstnär.

Du kan beställa ditt exemplar av Glädje Kreativitet och Kommunikation 2022 via Bokus, Adlibris eller Akademibokhandeln.

Pressbilder

Pressbild på EvaMarie Törnström

EvaMarie Törnström håller i boken Glädje Kreativitet Kommunikation 2022

Framsidan på Glädje Kreativitet Kommunikation 2022

Tidigare utgivning

På fel sida om solen utkom 2018 på Mosebacke Ord i Utveckling

Bli herre över bilen utkom 2000 på Berghs förlag (svenska)