Tavla med hästar i ett fantasilandskap
  • Finns i butiken.